Loading...
Paunova 8a, Beograd, Srbija
Pon - Pet : 09 - 17h, Sub : 10 - 14h
(381) 069 4002 585

Efikasan alat za rešavanje problema prilikom paljenja motora sa unutrašnjim sagorevanjem (benzinski i dizel motori). Ubrizgati MoTip start sprej na bazi etera u ulaz filtera vazduha na nekoliko sekundi i pokrenuti motor.

Karakteristike:
Brzo deluje, na bazi etra.
Fizičke i hemijske karakteristike:
Sadržaj : 200 ml
Baza : Diethylether I mineralna ulja
VOC-content : Približno 99,5% w/w
Boja : Transparentna
Miris : Karakterističan
Relativna gustina na 20° C : 0,711 g/ml
Potrošnja : 1,70 g/sec
Pritisak pare na 20° C : 3 do 4 bar
Tačka paljenja : -40° C
Granice eksplozije : Najniža 1,7 Vol%, Najviša36 Vol%
.
Upotreba:

Pre upotrebe promućkati sprej. Ubrizgati start sprej u dovod vazduha na filtera vazduha na nekoliko sekundi. Upaliti motor.

Cena: 400 din


Motip
start-sprej-200ml-motip-1.jpg